Vi hører deg, vi ser deg!

Vi hører deg, vi ser deg!
Bildet av Marte Emilie Skjennem, Foto: Bård Halvorsen, HiØ

Kjære alle studenter.

Siden 12.mars har vi nå vært mer eller mindre digitale. Det har medført en del annerledes problemstillinger enn det vi har vært vant med. Det har ført til både negative og positive konsekvenser. De positive konsekvensene, – vi har blitt rågode på digitale plattformer. De negative konsekvensene,- vi har sett mindre av dere enn tidligere. Vi har forsøkt vårt beste ved å nå ut til dere gjennom sosiale medier og vi har satt opp digitale kontortider, som selvfølgelig ikke kan erstatte en åpen dør og en rykende fersk kopp kaffe, men vi har tilbudet.

Studentrådene har faste møter med de tillitsvalgte i de ulike klassene via zoom. Det kan heller ikke erstatte det å møte rådet fysisk på kontorene, men vi har tilbudet.

Vi har tilbud og vi er her. Vi hører dere og vi ser dere.

På Høgskolen i Østfold er vi rundt 8000 studenter. For å ha et velsmurt system som fungerer og for å kunne fange opp saker på lettest mulig måte følger vi det vi kaller tjenestevei. Denne ble tillitsvalgte i klassene opplyst om på opplæringen de fikk 1.oktober. Og vi har skrevet en artikkel om det for de som ikke var til stede.

Dersom hver enkelt student skulle ha vært i dialog med ledelsen hadde det betydd at rektor hadde måttet hatt cirka 20 møter hver dag. For at rektor skal slippe det og heller kunne jobbe med saker som å bedre utdanningskvalitet og læringsmiljø, er det viktig at tjenestevei følges.

Om du som student har en sak du ønsker å ta tak i, så send den til klassens tillitsvalgte. Den tillitsvalgte har både rett og plikt til å ta med saken videre til studentrådet. Studentrådet på din avdeling tar saken videre enten til avdelingen eller til studentparlamentet. Som regel løses saken på avdelingen før den trenger å komme til oss. Om den kommer til oss i studentparlamentet, så kan jeg som studentleder eller en av de tre andre i arbeidsutvalget (AU) ta med saken videre enten til Utdanningskvalitetsutvalget (UKU), til Læringsmiljøutvalget (LMU), til faglig ledermøte eller til et av de mange andre utvalgene hvor vi har studentrepresentanter.

Utdanningskvalitetsutvalget er et rådgivende organ som arbeider for å øke utdanningskvaliteten ved Høgskolen. Læringsmiljøutvalget er også et rådgivende organ som jobber med saker som omhandler læringsmiljøet på institusjonen vår. Og i faglig ledermøte sitter ledelsen på skolen, dekaner, rektor og andre. Gjennom studieåret 2020/2021 har jeg som studentleder blant annet tatt opp saker som at flere studenter opplevde økt arbeidsmengde under korona, jeg har tatt opp at studenter satt alene på hybelen over jul, jeg har tatt opp at studentene ønsker mer studentaktiv læring og at det har vært behov for et bedre studiemiljø og flere tiltak under korona. Det er faktisk en del av jobben min at jeg som studentleder, og som øverste studenttillitsvalgte på HiØ, skal være bindeleddet mellom dere studenter og ledelsen.

Alle sakene som kommer til studentparlamentet gjør vi noe med. Men vi trenger tid på å få løst de. Det nytter ikke om vi får en sak i hendene på en onsdagskveld å tro at den er løst på to dager. Vi trenger tid til å opprette dialog med den eller de som kan fikse saken før den kan løses.  Og dere må ha tiltro til at vi gjør jobben vår. For vi ser dere, vi hører dere og vi støtter dere. Men det fordrer at vi faktisk har hørt om en sak. Dermed ber vi om at dere bruker demokratitiden hvor vi har satt opp digitale kontortider, at dere bringer saker til oss via de tillitsvalgte og studentrådene og at dere følger tjenestevei. Vi har et system. Og det fungerer, men bare om dere hjelper oss og vi jobber sammen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *