UKÆ kommer til Høgskolen i Østfold!

UKÆ kommer til Høgskolen i Østfold!

Foto: Lisa Gustavsen

Fra 28.februar til 6.mars 2022 (uke 9) er det duket for studentuka ‘UKÆ’ for studentene ved Høgskolen i Østfold. UKÆ er et arrangement for studenter som består av blant annet konserter, quiz, kino-maraton, rebusløp og studentfest for å nevne noe. Det beste av alt, gratis transport til og fra campus og Halden sentrum.  

Etter to år med covid-19 restriksjoner, avstand og digital undervisning, er studentuka akkurat noe studentene ved Hiof kan trenge nå. Målet med arrangementet er å minske avstanden mellom Høgskolen i Østfold og studiebyen Halden. 

Det er nå på tide å ta tilbake studenttilværelsen sier leder ved Halden Studentsamfund Magnus Andersen Eeg.

Hvorfor bør du delta i UKÆ?

Med mange flotte og morsomme arrangementer, vil de ulike tilbudene i studentuka passe enhver smak. Siden fadderuka ved studiestart i forrige semester har ikke studentene hatt samme mulighet for å samles for å knytte nye bånd med andre studenter, eller benytte seg av hva byen de studerer i tilbyr. 

Hvor mye du føler deg hjemme i byen du bor i og din trivsel går hånd i hånd. Det har nå vært en periode hvor studentene kanskje ikke har fått det samme forhold til byen de bor i, som tidligere studenter har hatt.  

Ved å engasjere deg i byen du bor i vil du kanskje finne tilbud som passer for deg, som du ellers ikke ville ha funnet hvis du ikke var nede i byen og prøvde deg fram.

Magnus Andersen Eeg

UKÆ vil være en mulighet å bli oppmerksom hva Halden kan tilby av ulike aktiviteter, og bidra til en oppblomstring av nye tilbud dersom etterspørselen viser seg å være tilstede. Kulturen for engasjement blant studentene gir mulighet for andre goder for nåværende studenter samt fremtidige.

Med å utnytte tilbudene som allerede finnes, er det også enklere for studentdemokratiet og argumentere for bedre studentrabatter og andre tilbud i sentrum.

Sarah Naomi Lunner

Gratis transport mellom campusene og Halden sentrum.

Et punkt som opptar mange studenter er byens kollektivtilbud.

Kjent som ‘ræggebyen’ nærme grensa, er Halden preget av mye biltransport, noe som påvirker behovet for kollektivtransport i Halden.

Det manglende kollektivtilbudet kan resultere i at studenter heller holder seg hjemme. Mange av studentene synes veien mellom Remmen og sentrum er lang, dette gjelder spesielt etter en kveld på byen når det fleste bussene har sluttet å gå.

Derfor håper Halden Studentsamfund og Studentparlamentet at gratis transport ned til Halden sentrum og tilbake, vil føre til lavere terskel for å dra på arrangementene i UKÆ. Studentparlamentet ønsker å bevisstgjøre kommunen på studentenes behov for transport til sentrum. De mener UKÆ vil gi et godt grunnlag for at kollektivtilbudet til og fra Remmen skal bedres. 

Det vil også være muligheter for gratis transport mellom Fredrikstad, Sarpsborg og Halden sentrum under UKÆ. 

Avstanden mellom Høgskolen i Østfold og ‘studiebyen’ Halden

Med årenes løp har avstanden mellom studentene ved Høgskolen i Østfold og Halden blitt gradvis større, noe som har gått utover i hvilken grad studentene benytter seg av tilbudene byen har å tilby. Etter en lang tid med verdens pandemi, har ikke denne avstanden og minskingen av tilbudene blitt bedre. Studenter er en stor ressurs for byene! Studentleder Sarah Naomi Lunner understreker hvor viktig det er å synliggjøre studentene for byen de studerer i, slik at de kan sette preg på den. 

Det å ta tilbake studenttilværelsen og gjøre seg synlig i byen du studerer i kan minske avstanden mellom studentene og lokalbefolkningen, noe som igjen vil bidra til flere muligheter for studentfrivillighet og engasjement, og hva slags tilbud byen kan satse på.

Tradisjonen for studentuker og historikken bak UKÆ

Tradisjonen for studentuke startet for første gang ved NTH (nå NTNU), og feiret i 2017 sitt hundreårsjubileum av UKA. Gjennom årene har flere norske studiebyer slengt seg på trenden, enten i form av frivillig arbeid blant studentene eller i regi av Høgskolen/Universitetet. Høgskolen i Østfold prøvde å sette i gang et slikt arrangement tilbake på tidlig 2000 tallet, men det resulterte i ingen fast tradisjon. 

Nå håper Studentparlamentet og Halden Studentersamfund på en ny mulighet til å starte opp en slik tradisjon. Med mange samarbeidspartnere i ryggen som Halden kommune og lokalt næringsliv, har dette vært et lærerikt og morsomt prosjekt å sette i gang sier Sarah Naomi Lunner. 

Studentengasjementet ved Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold har alltid hatt en sterk tradisjon for engasjement blant sine studenter, men at det har vært varierende den siste tiden mye på grunn av Covid-19 restriksjoner. Studentparlamentet og Halden Studentsamfund håper at UKÆ vil være startskuddet for engasjementet og frivilligheten blant studentene ved Høgskolen i Østfold tilbake på topp. 

Vi mener at det er mange studenter her i Halden som har mye flott å bidra med og vi håper at UKÆ skal være med på å åpne deres øyne for hva de kan være med å skape.

Magnus Andersen Eeg

En siste oppfordring

Vår oppfordring og anbefaling til alle studentene ved Høgskolen i Østfold er å delta så mye du kan og vil på UKÆ og la deg inspirere til å være med og bidra så vi alle kan få den beste studietiden vi kan få.

Magnus Andersen Eeg