Studentvalget 2022

Studentvalget 2022
Foto: Pixabay

Nå nærmer vi oss for studentvalget der vi kan stemme på det nye studentrådet. Studentrådet er det øverste studentorganet på avdelingsnivå, og det består av 8 representanter.

Vi intervjuet Sarah Naomi Lunner, studentleder ved Høgskolen i Østfold, for å forstå hvordan valget foregår og hvorfor det er viktig for studentene.

– Hva jobber studentrådet med?

Studentrådene jobber med studentenes saker på sitt fakultet, og tar med seg saker fra tillitsvalgte til studentparlamentet. Studentrådene ivaretar studentene på sitt fakultet, og bringer deres stemme inn i studentparlamentsmøter. De jobber tett med fakultetets ledelse, og jobber tett med arbeidsutvalget i studentparlamentet.

Sarah Naomi Lunner

– Hvorfor er det viktig at studentene deltar i studentpolitikk?

Det er viktig for å ivareta studentenes stemme på høgskolen, slik at vi studentene kan påvirke vår egen studiehverdag. Uten studentene mister høgskolen mye av byggeklossene sine, og høgskolen hadde trolig sett veldig annerledes ut. Uten studentstemmen har heller ikke studentene noen til å tale sin sak. Uten studentdemokratiet vil all studentmedvirkning forsvinne, da det er studentparlamentet som også velger inn kandidater til fadderstyret og andre styrer, råd og utvalg.

Sarah Naomi Lunner

– Hvordan foregår valget?

Alle studenter ved Høgskolen har stemmerett, hvis du ikke står i mantallslisten må du si ifra til oss! Du kan stemme på kandidatene ved ditt fakultet, og din stemme er utrolig viktig. Valget vil foregå fra 25 oktober til 1 november, og studentparlamentet vil stå på stand hver dag i denne perioden mellom klokka 10-14, kandidatene vil også være med på stand. Fra mandag av vil det være valgboder på HiØ så det vil være godt synlig at det er valg!

Målet er at vi skal slå den gamle rekorden vår på 31,7% i valgopplsutning.

Sarah Naomi Lunner

– Når kan vi forvente å få inn resultatene for valget, og når trer det nye studentrådet inn?

Resultatene vil trolig være klart 2 november – og de som blir valgt inn trer offisielt inn 1. januar. Funksjonsperioden til studentråd er 1.januar til 31. desember.

Sarah Naomi Lunner

Les mer om studentvalg, og arbeidet til studentparlamentet og studentrådet: https://www.hiof.no/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/studentrad-parlament/studentvalg/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *