Studentene nedprioritert igjen, nå kommer fasiten – Vi er glemt

Studentene nedprioritert igjen, nå kommer fasiten – Vi er glemt
Flickr - Stortinget

Årets valg var fullt av gode valgløfter, og studentene kunne bare juble for endringene som skulle komme. Blant løftene er disse endringene å øke satsingen på utbygging av nye studentboliger, øke kjøpekraften til studentene og prioritere psykisk helse. Studentene manglet imidlertid de viktigste kravene i den nye tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet til den nye Støre-regjeringen.

Jeg er virkelig skuffet! Dette budsjettet mangler helt satsning på studenter. Studentene hadde forventet at den nye regjeringen ville satse på studentene, men nå kommer fasiten, vi er glemt. Regjeringen ville satse på vanlige folk, er ikke det norske studenter?

Tuva Todnem Lund – Leder av Norsk studentorganisasjon

Da Solberg-regjeringen la frem et statsbudsjettforslag, håpet Norsk studentorganisasjon at den nye regjeringen ville ta studentene på alvor – og vise at de ikke har glemt oss. Regjeringen forventes å ha faktisk øke studiestøtten allerede i år for å vise at de ser oss.

Da Arbeiderpartiet og Senterpartiet presenterte Hurdalsplattformen, la de frem å øke midler til nye studentboliger fra foreslåtte 1650 studentboliger til 3000 studentboliger per år. Dette bør tillate oss å ta et stort skritt mot en dekningsgrad på 20 prosent over hele landet. Likevel venter vi fortsatt på denne satsingen.

Les også: Statsbudsjettet og Hurdalsplattformen – Universiteter og høyskoler er budsjettapere

Studentkravet

Studentkravet legger til rette for at studiestøtten økes til 1.5 ganger folketrygdens grunnbeløp. Denne satsingen kunne vi ikke se i Hurdalsplattformen, men valgløftene fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet viste frem store ambisjoner til dette. Allerede i oktober fikk vi svar fra den nye høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe da han svarte «nei» til økt studiestøtte nå.

Vi har lagt inn en økning i studiestøtten til studenter med barn. En av ti studenter har barn, dette er en stor gruppe som vi ønsker å løfte. Når det gjelder den generelle støtten til studenter, er dette noe vi vil se nærmere på senere. Men vi har ikke planer om å heve denne akkurat nå.

Ola Bortern Moe – forsknings- og høyere utdanningsminister

Resultatene fra Eurostudent VBII – bekymringsfull

De norske resultatene fra Eurostudent VBII undersøkelsen ble presentert av SSB i oktober 2021. 26 land i Europa deltok i undersøkelsen som gjennomføres hvert tredje år. Undersøkelsen viser at 53 prosent av de totale inntektene til borteboende studentene kommer fra arbeid. I 2016 var dette tallet på 45 prosent. Med dette ser vi en økning som kan være ganske bekymringsfull for norske studenter ettersom de bruker mer tid på jobb enn før.

Dette tyder på at studenter i økende grad ser behov for å spe på inntektene sine ved å jobbe mer ved siden av studiene, både i Norge og i land vi gjerne sammenlikner oss med .

Anna-Lena Keute – Seniorrådgiver i SSB

Ettersom at tillegsproposisjonen til statsbudsjettet ble offentliggjort, vrir norsk studentorganisasjon over til opposisjonspartiene og ber om at de snur dette til studentenes fordel.

Bilde av NSO-leder
Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold

Vi ser nå at Arbeiderpartiet og Senterpartiets valgløfter og arbeid for å bedre studiehverdagen stopper når valget er over, eller i beste fall utsatt til senere. Nå håper vi opposisjonen leverer på valgløftene til studentene !

Tuva Todnem Lund – Leder av Norsk studentorganisasjon

Mer info:

Norsk Studentorganisasjon. (08. November, 2021). En skuffende dag for studentene. Student.no https://student.no/pressemeldinger/en-skuffende-dag-for-studentene/

Andresen, Sophia Mai Howard. (24. september 2021). Jobbinntekter står for en økende andel av studenters inntekter. Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/artikler/jobbinntekter-star-for-en-okende-andel-av-studenters-inntekter

One thought on “Studentene nedprioritert igjen, nå kommer fasiten – Vi er glemt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *