Strømstøtte for studentene skaper diskusjon

Strømstøtte for studentene skaper diskusjon
Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

De siste tre månedene har strømprisene holdt seg høye og nådde et gjennomsnittspris på over 1 norsk krone per kilowattime i september, oktober og november. Det er satt en rekke prisrekorder i år, noe som har preget den norske befolkningen. Grunnen til at strømprisene er så høye i år – er blant annet årsakene der høye gasspriser har påvirket strømprisene i Europa. Av følgende årsaker er Sør-Norge mer eksponert for europeiske priser pga. utenlandskablene. Lav vind i Norge og Europa har redusert vindkraftproduksjonen, og fyllingsgraden i norske magasiner er meget lavere enn normalt.

Gitt de høye strømprisene må regjeringen handle. Statsminister Jonas Gahr Støre lovet under Stortingets spørretime onsdag – at de ville stille med en pakke til en verdi av over én milliard kroner for å kompensere for de høye strømregningene.

Disse pengene bør kunne være ute rett over nyttår, vi er i sluttfasen med å utarbeide denne ordningen.

Jonas Gahr Støre

Studenter får også støtte

Dersom studentene kan bevise at de har betalt strømregningen, får de også betaling og støtte fra Lånekassen på 3000 kroner. Blant dem gis 1800 norske kroner (60 % av beløpet) som lån, og resten ytes som stipend (40 % av beløpet). Pengene skal kunne utbetales i Januar. Studentorganisasjonene er skuffet over at bistanden blir gitt i form av lån.

Hvorfor er det slik at studenter mottar denne hjelpen i hovedsak som lån, mens resten av samfunnet får støtte? Studenter fryser like mye som alle andre. Dette er penger det er sårt behov for, men mer lån er en tung bør å legge på unge menneskers skuldre.

Tuva Todnem Lund – Leder i Norsk studentorganisasjon

Det er blitt sendt inn et felles brev til stortinget av Norsk studentorganisasjon, ANSA og Organisasjon for Norske Fagskolestudenter. I brevet ligger studentenes krav til strømløsning for studenter.

Studentorganisasjonenes krav til Stortinget:

  • studenter skal motta strømstøtte som dekker ekstrautgiftene de får grunnet de høye strømutgiftene.
  • studenter skal få strømstøtten som stipend.
  • studenter skal få støtte i samme periode som andre grupper som får strømstøtte.
  • skulle stortinget vedta deler av støtten som lån, må studenter bare kunne søke om stipendelen av støtten.

Les hele brevet – Studentenes krav til strømløsning for studenter

One thought on “Strømstøtte for studentene skaper diskusjon

Comments are closed.