Remmen Studentboliger – risikerer å bli Norges styggeste i 2021

Remmen Studentboliger – risikerer å bli Norges styggeste i 2021

Leserinnlegg skrevet av Eirik Bjørge Sillerud

Remmen Studentboliger kan bli kåret til å bli Norges styggeste nybygg. Av ti nominerte, er bygget stemt frem som kandidat til å vinne den lite attraktive Grøss-medaljen 2021.

Etter Arkitekturoppgjørets inntog i norsk arkitekturdebatt har det blitt skapt massiv oppmerksomhet som både er blitt høyt kritisert og verdsatt landet rundt av arkitekter og fagfolk. Bevegelsen har kritisert modernistiske bygg for deres manglende utsmykning og usymmetriske former som oppfattes som unaturlig og fremmed.

Kritikken mot slike bygg har i stor grad vært forbeholdt Oslo-området, men nå har bevegelsen også fått øyne opp for studentbyen Halden. Hvorav Remmen Studentboliger har fått oppmerksomhet som kanskje helst skulle vært unngått. Den nye studentbyen på Remmen har, som ett av ti bygg, blitt nominert til den ny innførte prisen som ingen ønsker å motta – Grøss-medaljen. Kort forklart er dette en pris hvor bygg blir nominert på grunnlag av hva folket ser på som styggest og hva som skjemmer sine omgivelser mest.[1] Disse ti byggene har blitt valgt frem gjennom en nominasjonsrunde, det hundrevis av forslag er kommet inn, hvor en priskomite har plukket ut to kandidater i hver kategori.

Følgende begrunnelse ligger i forklaringen til hvorfor Remmen Studentboliger er nominert:

«Triste nybygde blokker blir forsøkt livet opp med støyende fasadegrafikk og skjeve, ubrukelige uterom. Komplekset fremstår som en samling lagerplasser for unge mennesker uten annet valg enn å innfinne seg med utrivelige omgivelser og sosial isolasjon».

Kritikken av Remmen Studentboliger er med andre ord nådeløs, og da spesielt referert til blokkene som er pyntet med usymmetriske grønne fasadeplater i ett håpløst forsøk på å gi liv til studentbyen.

Dette er naturligvis en pris en helst vil unngå og se bort ifra. Samtidig er det viktig å tenke seg til hvorfor nettopp Remmen er nominert sammen med sterkt kritiserte bygg slik som det nye Munchmuseet. Begge kjemper om å bli kåret til Norges styggeste – noe som også er med legitimitet da det er stemt frem av tusenvis av nordmenn.

Mangelen på gode og funksjonelle uterom er en ting, men det kan virke som SiØ (Studentsamskipnaden i Østfold) har prioritert de miljømessige årsakene fremfor studenters egne behov.

I beskrivelsen av Remmen har SiØ skrevet følgende på egne nettsider:

«Det er mange fordeler med å bo i bygg av massivtre, både for deg og for miljøet. Massivtre skaper et godt inneklima, mindre klimagassutslipp og har svært god brannmotstand».

Her er det satt søkelys på de miljømessige begrunnelsene i hvorfor en skal bygge slik. På den andre siden utdypes aldri påstanden deres om hvorfor det for deg skal være fordelaktig å bo i et slikt bygg for studenten selv. Ettersom dette ikke forklares ytterligere, kan vi se hva forskningen sier.

Forskning gjort av fagfolk fra NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet) viser til at steder preget av tradisjonell arkitektur blir bedre mottatt enn moderne byrom.[2]  Dermed burde det kanskje være naturlig å høre på anerkjent forskning innenfor fagfeltet da det er tusenvis av studenter som vil bo i disse bygningene over byggenes levetid.

Remmen er i tillegg preget av asymmetri; bestående av glatte fasadeplater med et usymmetrisk mønster av farger. Det er typisk slike bygg som fører til estetisk ubehag å se på, noe det også er stor enighet om innad i den norske befolkning.

Ei heller har disse studentboligene noen som helst tilknytning til lokale tradisjoner i Halden gjennom byggestilen sin. Dessverre er akkurat dette noe som er gjentakende i oppføring av nye studentboliger landet rundt.

Begrunnelsen til at en velger å se bort ifra forskning rundt hvordan arkitektur påvirker psyken kan være mange. Men det er et tema som burde ha vært tatt i betraktning da SiØ startet å bygge blokkene tilbake i 2013, og har tilsynelatende fortsatt med dette i oppføringen av den nyreiste høyblokka som sto ferdigstilt til semesterstart 2021.

Det er synd at SiØ, som rettmessig eier av blokkene, ikke har vært mer orientert på at slike type bygningsstrukturer fremtvinger stress og uro fra utsiden. Som videre kan bidra til dårligere psykisk helse i en ellers tøff studietid. Dette er da spesielt relevant nå i Covid-19-tider, som har bidratt til ensomhet. Derfor tyder dette på at Remmen Studentboliger har gjort seg fortjent til å nå kjempe om å bli valgt som Norges styggeste bygningsmasse av det norske folk.

Studenter er fremtiden, men det er også byen de lever i, derfor er det leit at man ikke tar deres psykiske velvære og det nærliggende området rundt i betraktning når nye bygg som ikke passer til omgivelsene blir oppført.


[1] https://www.arkitektnytt.no/notiser/ao-deler-ut-gr%C3%B8ss-medaljen

[2] https://forskning.no/arkitektur-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet-partner/folk-flest-trives-ikke-med-moderne-arkitektur/1622000

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *