Nye leiepriser kan koste studentene dyrt – kan gi meg som student stor økonomisk usikkerhet

Nye leiepriser kan koste studentene dyrt – kan gi meg som student stor økonomisk usikkerhet
Avbildet: Carl Henning Haugen og Joan Jorda Juan

Etter strømprisene har herjet Sør-Norge, har SiØ blitt dens neste offer.  Leieprisen på Remmen Studentboliger har økt med 4,33% og lagt til en strømutgift på rundt 347 kr i måneden. Dette kan koste studentene dyrt.

Hvert år har prisene på leien på studentboligene økt mellom 1,85% og 2,98%, men i år har det oppstått en dobbelt så høy økning. For å vite hva studentene mener om dette, ble dataingeniørstudentene Carl Henning Haugen og Joan Jorda Juan intervjuet. Haugen har bodd på studentboligene i 3 år, og Juan er utvekslingsstudent fra Spania og har bodd her i et semester.

Økningen av leien. Foto: Carl Henning Haugen

Hvordan reagerte du da du fikk vite om de nye leieprisene?

Jeg er overrasket og forbauset. Jeg hadde en forventning om at bokostnader ville øke med ca. 100kr/mnd slik de har pleid å gjøre, men ble overrasket at de valgte å sette ned leien med 130kr for så å legge til estimert 347kr for energi. Reell økning i bokostnader blir ca. 200kr, hvis vi ser vekk i fra at energikostnadene vil endre seg fra måned til måned. SiØ forsvarer endringen med tillegg av energikostnader bl.a. med at jeg som student dette semesteret, kan søke strømstipend. I tillegg har de satt signeringsfristen til 5 virkedager for å beholde hybelen, noe som gir meg – og andre studenter – svært lite handlingsrom til å utfordre endringene. Dette gjør at jeg som student havner i skvis og føler meg utnyttet av en organisasjon for studentene, sier Haugen.

Hvordan tror du det kommer til å påvirke økonomien din?

For min del, vil endringene i bokostnadene gå ut over min økonomiske trygghet. Spesielt denne setningen fra kontrakten bekymrer meg: «I den grad utviklingen av energiforbruk eller pris viser at faktisk energikostnad vil avvike vesentlig fra estimatet, har SiØ rett til å justere det faste beløpet slik at kostnadene dekkes i inneværende leieperiode.» Dette vil i praksis si at SiØ kan fakturere oss studenter hva som helst, måned til måned. Derfor frykter jeg at den nye leieperioden kan gi meg som student stor økonomisk usikkerhet, da vi lever måned til måned med allerede trangt budsjett.

I eposten fra SiØ, skriver de følgende «Det vil også bety for deg som beboer at du har mulighet til å søke strømstøtte gjennom lånekassen. Pr 01.05.22 er denne på 3000,- pr semester.» I følge Lånekassens og Regjeringens nettsider om strømstipendet, er det en midlertidig støtteordning for vårsemesteret 2022, for å kompensere for de høye strømprisene. Per i dag er denne ordningen begrenset til tidsrommet 16.01.22 til 15.06.22. Det er ikke kjent om strømstipendet vil gjelde for høstsemesteret 2022 og/eller vårsemesteret 2023, altså neste leieperiode. Da det ikke er noen tegn på normalisering av strømprisene med det første, vil dette ha dramatisk innvirkning på min økonomi fremover.

Hvordan har de andre i kollektivet ditt reagert på de nye prisene?

Med en gang prisene og kontrakten kom, ble dette til en diskusjon i kollektivet. Blant annet grunnet punktene jeg har nevnt ovenfor. En annen bekymring som dukket opp, var hvordan SiØ estimerer energikostnadene for hver student, hver måned. Ettersom energiforbruket vil være forskjellig fra student til student og kollektiv til kollektiv, kan dette slå veldig skjevt ut. I ytterst konsekvens, vil studenten som sitter i kulden for å spare strøm måtte være med å betale for naboen som fyrer med ovnen på fullt på rommet. De opplyser ikke om det blir individuelle energiregninger eller et gjennomsnitt på alle beboerne i studentbyen, da de heller ikke har opplyst om det er strømmåler for hver hybel og hvert kollektiv.

Broen har nådd ut til SiØ etter en kommentar, men vi fikk aldri svar. Situasjonen påvirker utvekslingsstudentene i like stor, eller til og med større grad. Det kan påvirke deres beslutning om hvilket land de vil ha utvekslingssemesteret sitt i. Juan er bekymret for fremtidige utvekslingsstudenters økonomi.

How do you think this will affect the exchange students at HiØ?

The situation is already worrying. The new position is going to make it worse. Some things are not SiØ’s responsibility, but SiØ is not helping make the situation better. We have to consider that there are different kinds of international students. Those who come here with the financial help given by the Erasmus+ foundation, and those who come here without. This financial help doesn’t cover the rent at all: https://dogv.gva.es/datos/2022/01/28/pdf/2022_580.pdf

Depending on the destination, the financial help goes between 300 and 400 euros each month. As is the case of Spain, some governments give additional support of 200 to 300 euros each month. Depending on the economic situation of the students. If the exchange students have to pay more for the house, this will directly impact the activities that they will be able to do. Norway is expensive for an international student and this could directly affect the number of exchange students coming to Halden or decrease the diversity as only those students from countries with good salaries will be able to go here.

Do you think some of them will find other accommodations?

I don’t think so, at least with exchange students, SiØ knows that they are in a position of power. We are already paying for washing clothes, and the prices at the canteen are pretty high. This happens because there is no competition. You must deal with it. If you are going to study for just one semester, you will not rent a house or move to another accommodation because it will be challenging for you to search for that kind of thing. More if you are new and you know nothing about Halden.

If you were to move to Norway with these prices, would you consider choosing a different country to study in?

Roundly yes. I came to Halden because of my financial help from the Erasmus+ foundation and my government’s financial help. I could pay the rent and take the rest with my savings. However, with the new prices, I wouldn’t be able to pay the rent just with my financial help.

De nye leieprisene ble protestert av bekymrede studenter under allmøten om fremtidens campus onsdag. Studentparlamentet ved Høgskolen I Østfold forteller at de vil ta saken videre til Studentsamskipnaden.