Er mangfoldet av studieretninger på vei ut?

Er mangfoldet av studieretninger på vei ut?
Drone dronebilde nordsiden mot festningen og tista. Foto: Johnny Larsen

Fra og med neste studieår har Høgskolen i Østfold (HiØ) valgt å ikke utlyse Statsvitenskap- årsstudium og påbygging, som en del av studietilbudet. Fra før av er allerede den større bachelorgraden i Samfunn, Språk og kultur under utfasing. Inntil videre er det uvisst når HiØ eventuelt vil velge å tilby Statsvitenskap studiene igjen. I beste fall vil Statsvitenskap kun være fraværende fra studietilbudet minimum et år.

Statsvitenskapelige studier vil nemlig ikke bli tilbudt før de kan inngå i et større bachelorprogram, kontra årsstudium slik det har vært til nå. Dette er bekymringsverdig ettersom det ikke er fastsatt en bestemt dato for en eventuell ny innlemmelse av statsvitenskapelige studier vil skje. En møteplass for politisk kompetanse er på vei bort.

Kun gradsgivende studier appellerer til opptak

Når alle politiske relevante studietilbud blir luket ut for en viss periode som dette tilsynelatende virker å være vil mangfoldet av studenter også bli luket ut for den samme perioden.

Fra tidligere av var allerede utvalget av samfunnsvitenskapelige studier svært tynt, det var stort sett disse nevnte studiene som hadde opptak. Nå som bacheloren i Samfunn, Språk og Kultur (BSSK) er allerede under det siste året av sin utfasing vil nok heller ikke den settes opp igjen. Kun bachelorgradsgivende samfunnsvitenskapelige studier vil gi mulighet for opptak på senere tidspunkt.

Samfunnsvitenskapelige studenter vil dermed være fraværende i gangene på Høgskolen i beste fall bare hele neste studieår. Dette vil nok merkes. Ettersom de ulike studietilbudene appellerer til ulike type mennesker med ulike interesser. Nå som en tradisjonelt viktig gruppe av studenter er midlertidig bli luket ut vil også en viktig politisk kompetanse dermed bli borte. Studenter med kompetanse i politikk er studenter som også i det fleste tilfeller er interessert i argumentasjon og diskusjon. Dermed vil noe av denne kreativiteten være fraværende fra gangene på skolen inntil videre. 

Økt fokus på fremtidsorienterte studier

Disse valgene som nå allerede er tatt viser at varsellampene virkelig bør begynne å lyse. Både med tanke på fremtiden til samfunnsvitenskapelige studier på HiØ. Og en stadig større prosentandel av det totale antallet studenter på Høgskolen som spesialiserer seg innenfor den samme fagretningen. Det kan tolkes slik at tilbudet stadig blir sentrert inn mot IT-relevante studier. Hvor det ligger et stadig mer fokus på digitale og fremtidsorienterte studier. Dette i seg selv er selvsagt positivt ved å rette tilbudet inn mot studier som kvalifiserer til fremtidsrettede jobber. Men på den andre siden er det bekymringsverdig at andre studieretninger luket ut av tilbudet samtidig.

Dette gjør at utvalget av at studietilbudet stadig stiller svakere. Dette gjør også at lokale studenter som har en interesse for politikkens verden inntil videre ikke har noe konkret tilbud å søke seg til i Østfold. Dermed er nærmeste stoppested Oslo. Som muligens vil føre til at færre studenter i Østfold som kunne vurdert en samfunnsvitenskapelig utdanningsvei vil velge å droppe nettopp dette.

Trenden virker å være tydelig. Også i den politiske arena blir det oppfordret til et stadig større fokus på overgangen til det digitale. Resultatet av dette på sikt kan bli å luke ut samfunnsviktige studieretninger. Ved å fortsette innføringen av nye studier innen blant annet teknologifag. Noe som også regjeringen appellerer til å gjennomføre.

Skadelidende politisk utdanningstilbud

Hvis det skulle vise seg at vi setter dette i et større perspektiv. Kan teoretisk sett konsekvensene av dette være at Østfolds deltagelse i den nasjonale politikken blir påvirket på sikt. Hvor grunnlaget for den politiske representeringen av Østfold vil kunne bli svakere. Også på et lokalt plan hvor færre viser interesse for politikk vil det kunne bli lettere å erverve seg politiske maktposisjoner. At den eneste høyere utdanningsinsittusjonen i Østfold ønsker å sette en stopper for samfunnsvitenskapelig studenttilbud kan føre til at kunnskapsnivået for politikere kan svekkes på en generell basis i hele Østfold. Ettersom mange lokalpolitikere kommer naturligvis fra Statsvitenskapelige studier.  Hvis vi ikke åpner øynene kan en møteplass- og tilegning av politisk kunnskap være i ferd med å bli borte. Tradisjonelle samfunnsvitenskapelige studier vil ved inngangen til sommeren ligge skadelidende på Høgskolen i Østfold.

For mangfoldet, kreativiteten, og møteplassen som Høgskolen i Østfold er får vi bare krysse fingrene for at det politiske utdanningstilbudet vil komme sterkere tilbake på et senere tidspunkt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *