Er engasjement utrydningstruet?

Er engasjement utrydningstruet?
Tekst: Hege Haugland, Studentleder Kandidat 2020/2021 
Foto:  Image courtesy of Max Nelson via Unsplash 

Usynlig

Studenter  iført  jakker  med  logo  står  på  stand  for  å  medvirke  til  et  bedre  studentmiljø.  Med dampende, nylaget kaffe og vafler står de og smiler til forbipasserende studenter i alle aldre. De hilser –  åpner for  dialog.  De får ikke  noe svar. Ingen  ser opp.  Ikke på de smilende studentene med budskap om å  engasjere seg. Ikke  på plakatene  om den neste store festen. Heller ikke på brosjyren  om sportslige aktiviteter  som foregår i gymsalen senere den kvelden. Ingen bryr seg. Alle flyr  bort.  De engasjerte og  motiverte  studentene ser på hverandre, sukker dypt, og pakker sakene sammen. Nok et mislykket forsøk på kontakt.

Bryr du deg?

Som student på Høgskolen i Østfold kan du engasjere deg i Studentparlamentets skolepolitikk, i ulike  foreninger,  som  for  eksempel  Enigma  eller  volleyball,  og  sosiale  organisasjoner  som Halden  Studentsamfund  (HSS).  Studentengasjement  er  uhyre  viktig  for  at  nemlig  du  og  dine medstudenter skal  ha det  bra  under studietiden,  og  dersom noe ikke skulle være bra – har man mulighet  til å påvirke  og  endre. På høgskolen har jeg selv engasjert meg i flere år som student gjennom to fadderstyrer, ett høgskolestyre, og tre år i HSS som arrangementsansvarlig og leder. Gjennom disse årene har lagt merke til at det har blitt vanskeligere å motivere andre studenter til å  stille.  Som  et  resultat  av  dette,  gikk  jeg  ett  ekstra  år  på  høgskolen  for  å  prøve å  forbedre situasjonen gjennom de kanalene jeg hadde tilgjengelig.

For dårlig

Innledningsvis ville  jeg danne et bilde hvordan det er å være engasjert student i dag, og det ser ikke  akkurat  lyst  ut.  Engasjement  blant  studentene  forsvinner  sakte,  men  sikkert.  I  følge SHOT-undersøkelsen  som ble utført i 2018 var det kun 26% av studentene (på landsbasis) som engasjerte seg i en eller annen form (Knapstad, Heradstveit, & Sivertsen, (2018), s. 42). Dette er for dårlig. Og på vår høgskole, oppleves det som døende.

Jeg  opplever at studenter  vil  ikke snakke,  vil ikke  lytte,  vil ikke  bli sett. Betyr dette at dere  ikke  vil  bli  hørt?  Dersom  studentene  ikke  sier  ifra,  og  tar del  i studentmiljøet  gjennom engasjement,  vil  det  bli  borte.  Hvis denne tilsynelatende  trenden fortsetter  er  det ikke  vi som bestemmer  hva  som  skjer  på  skolen  i  fremtiden. Skal vi la  politikerne,  rektorene, og  lærerne bestemme hvordan vi skal ha det på høgskolen?

Allikevel

Det  er mange  engasjerte studenter på høgskolen som aktivt jobber for at studentene skal trives. Men hva  med resten?  Hva sier de?  Det er  stille. Da er  vel  alle fornøyde med det som skjer. I 2018 var det totalt 7.755 studenter på høgskolen, fordelt på Halden og Fredrikstad (Høgskolen i Østfold,  2019).  Naturligvis kan  ikke alle disse studentene ha de samme vervene, men det er så mye man kan ta del i på høgskolen uten å ha et verv. Studentsamfunnene vil ikke kunne avholde de   etterlengtede   onsdags-quizene   uten   quizmastere,  studentkroene  kan   ikke  fungere   uten frivillige,  og  studentenes  stemmer  blir  ikke  hørt  om det ikke  er  tillitsvalgte i  klasserommene. Foreninger legges ned, og det er færre enn noensinne.

Siste stikk

Skal vi ha et sosialt studentliv? Gidder vi å ha XRUSS? Skal vi ta til takke med det vi får, eller strebe for flere grupperom på skolen? Hvem skal legge neste brostein på veien fremover mot et bedre studentliv?

Det er tilsynelatende at motivasjonen for være engasjert på høgskolen er dårligere enn det har vært på flere år. Studentene er stille, vil ikke engasjere seg selv eller åpne seg for kontakt med de som er aktive. Nå må studentene handle for å øke sitt engasjement for at studentmiljøet skal overleve.

Litteraturliste

Høgskolen i Østfold. (30.09.2019). Tall og fakta om høgskolen. Hentet fra:

https://www.hiof.no/om/tall-og-fakta/

Knapstad, M., Heradstveit, Ove., & Sivertsen, B. (2018).  Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018 (SHoT)/ HELT ÆRLIG-undersøkelsen. Hentet fra:

https://shotstorage.blob.core.windows.net/shotcontainer/SHOT2018.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *