Enigma søker engasjerte studenter til verv!

Enigma søker engasjerte studenter til verv!

Foto: HIOF Enigma

Onsdag 20.april klokken 16.00 inviterer linjeforeningen Enigma IT studentene ved Høgskolen i Østfold til sin viktigste årlige begivenhet; generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal foregå på campus Remmen (mer info om rom kommer senere). Møtet vil bli streamet digitalt dersom man ikke har mulighet å delta fysisk. Det er mulig å stille til verv ved å sende inn søknadsskjema til Enigma.

Ved generalforsamlingen vil et nytt styre bli valgt, og alle som er studenter ved IT avdelingen vil ha muligheten til å stille til verv. Vervene som er utlyst er leder, nestleder, teknisk ansvarlig, sosialt ansvarlig og faglig ansvarlig. Man kan også stille med sitt kandidatur. Studentene kan forvente å få et innblikk i hvem Enigma er, hva deres linjeforening kan tilby studentene, og hvordan de er organisert.

Hvem er Enigma?

Enigma er linjeforeningen for studentene ved IT avdelingen ved Høgskolen i Østfold. Linjeforeningen ble etablert for rundt 20 år siden.
Et av Enigmas største mål er å skape et sosialt og inkluderende miljø for IT studentene på Høgskolen i Østfold. Foreningen kan også være en link mellom studentene og deres potensielle fremtidige arbeidsgivere. Enigma inviterer ofte bedrifter til bedriftspresentasjoner. Foruten et styre som stiller opp, ville ikke studentene kunne ha mulighet til å få oppleve og delta på slike presentasjoner og arrangementer.

Enigma blir til ut fra hva studentene gjør Enigma til”.

Jacob Gomez Hansen, medlem av Enigma

Hva kan man forvente av et verv hos Enigma?

Enigma sine arrangementer er lavterskeltilbud for IT studentene som er gratis og uforpliktende. Hvert år har linjeforeningen sin dåp, som er den formelle innmeldingen. De har i tillegg hatt stor suksess med semester-LAN, og hatt bedriftspresentasjoner med blant annet Bekk, Capgemini og Columbi. Flere studenter har fått tilbud om intervju og fast jobb etter å ha deltatt på bedriftspresentasjon.

De siste månedene har flere engasjert seg i Enigmas nye komitè, som har blant annet bidratt til å arrangere stipendpils som ny måned aktivitet. Styret har fått gode erfaringer med komitèn. Hvis komitén tas med videre i neste periode, vil det bli muligheter for flere studenter å engasjere seg organisatorisk innad i Enigma.

Enigma forteller at det vanligvis er styret som har ansvaret for å gjennomføre og opprettholde aktiviteter, men noen er også bestemt gjennom vedtektene til linjeforeningen. Disse vedtektene har IT studenter mulighet å endre på under generalforsamlingen

Viktigheten med frivillig engasjement i studietiden

Studentene ved Høgskolen i Østfold Har en god kultur for engasjere seg frivillig på siden av studiene. Tanken bak å opprette en linjeforening er å opprette møteplass for studenter, slik at de skal få en givende studietid. Som student kan et engasjement ved siden av studiene bidra til større og sosialt nettverk, som også kan hjelpe senere i arbeidslivet, eller jobbsøkerprosessen. Studenten vil kunne dele erfaringer og kunnskap med andre, og lære teamjobbing og selvstendighet på siden av studiene. Enigma poengterer at dersom en student velger å engasjere seg, viser de initiativ. Dette er en god egenskap å ha for å skille seg ut i jobbsøkerprosessen.

Håp for fremtiden

Det har vært annerledes de siste årene.
Enigma forteller om en utfordrende tid med Covid-19 som har gått ut over engasjementet blant studentene, mye på grunn av restriksjonene. Nedstenging, sosial avstand og digital hverdag, har ført til mindre muligheter for studentene noe som linjeforeningene har merket seg. At samfunnet har åpnet igjen vil gi muligheter for flere varierte og fysiske arrangement, som er viktig for studentenes trivsel.

At studenter engasjerer seg til verv, og ser potensialet i linjeforeningen vil kunne bidra til at studentene skaper den linjeforeningen de drømmer om.

Kandidatur til Enigmastyret 2022/2023