En studentpolitikers hverdag

En studentpolitikers hverdag
Her ser du et stemningsbilde hvor du ser aktivitet i en normal fadderuke. Og et bilde av studentleder 2020/2021 Marte Emilie Skjennem. Det er hun som har skrevet dette innlegget. FOTO: Bård Halvorsen, HiØ.

Jeg liker å være den som kan minst, det betyr at jeg er den som kan lære mest! Sånn var det for meg den første skoledagen på HiØ, sånn var det den første eksamenen jeg gjennomgikk og sånn var det den første dagen jeg satt i studentrådet for lærerutdanning i 2017.

Jeg har aldri trodd jeg er den som kan mest, og jeg har aldri følt meg noe dårligere enn andre på grunn av det heller. Hvert eneste år, har jeg satt meg som mål å mestre en ny ting. I fjor var det fransk, i år er det volleyball.

Dette er ikke en historie om hvor lite eller mye jeg kan. Dette er en historie om hvor mye du kan få igjen fra din egen studiehverdag.

Alle må starte et sted! Ennå så klisjé som det er, så er det faktisk sant. Å gå inn i noe med åpne øyne, ørene godt vasket og munnen lukket kan være en god strategi. Som studentleder sitter jeg ikke på alle svarene om hvordan alt ved Høgskolen fungerer, men jeg er villig til å lytte og lære. Og jeg lærer ikke bare av de ansatte og ledelsen, men jeg lærer av studenter som er yngre enn meg, har gått her kortere tid enn meg og har mindre yrkeserfaring enn hva jeg har. Jeg snakker om deg!

Vi er midt inne i studentvalget 2021, og de siste dagene har du kanskje snakket med oss på stand, sett oss være litt ekstra aktive på sosiale medier eller du har irritert deg over hun der studentlederen som sender så mye mail.

Vi gjør det for en grunn!

Og grunnen er enkelt og godt: For at du skal ha en stemme her på høgskolen. Det er også derfor vi har forsøkt å rekruttere deg til studentrådet på din avdeling. Din stemme teller, men ingen hører den om du sitter stille i et hjørne i kantina og klager over hvor lite aktivitet det er på skolen.

Studentparlamentet består av 5 studentråd, ett på hver avdeling, arbeidsutvalget og en del studentrepresentanter i ulike styrer, råd og utvalg. Sammen utgjør vi den felles stemmen til studentene som blir hørt her på HiØ. Studentrådene har stor påvirkningskraft på avdelingene ved at de sitter i avdelingsstyret og kan ta opp utfordringer med studiekvalitet, læringsmiljø eller komme med ønske om flere bordtennisbord. Det er kanskje vanskelig å få nøyaktig grep om hva vi egentlig gjør, men dette er noe av det vi gjør mens du ikke ser oss:

– Vi er studentenes stemme. Dette semesteret har vi hatt fokus på læringsmiljøet så vel som utdanningskvalitet, fordi dere har ønsket at vi skal det.

– Vi har gjennomført ulike arrangementer, blant annet en workshop hvor deres innspill ble en rapport som er tatt opp med ledelsen og følges opp ulike styrer på høgskolen.

– Vi jobber per dags dato for at deres eksamener dette semesteret skal være godt tilrettelagt for situasjonen vi er i nå.

– Vi er også med i møter mellom tillitsvalgte og forelesere når det trengs.

– I både Halden og Fredrikstad er studentene en viktig del av bybildet, så vi jobber også for å få en større stemme lokalt samt å få bedre tilrettelagte studiebyer. Blant annet jobber vi for en utbedring av kollektivtrafikken, et bedre helsetilbud og et tettere samarbeid om ulike aktiviteter.

– Vi rekrutterer studenter til fadderstyrer, til studentrådene og til styrer, råd og utvalg.

– Vi deltar på nasjonale møter med Norsk studentorganisasjon (NSO) hvor vi diskuterer nasjonal politikk med andre institusjoner.

– For et par uker siden markerte vi verdensdagen for psykisk helse. Det er noe vi i studentparlamentet startet med for noen år siden. I år markerte vi fra 5.oktober til 9.oktober, fordi vi mener det er ekstremt viktig at studentenes psykiske helse settes på agendaen. Og det ble den!

– Vi jobber for at fadderstyret skal ha nok ressurser når de skal planlegge og gjennomføre fadderukene, som stadig blir større ettersom vi har en økning i antall studenter hvert år.

– For et par år siden fikk vi på plass et gangfelt utenfor høgskolens lokaler i Halden, slik at studenter ikke skal føle seg utrygge når de krysser veien.

– Vi deler ut studentposer, smiler og hilser fordi vi har lyst til å snakke med dere og få innspill fra dere.

Derfor er vi så utrolig avhengige av at dere kommer til oss når det er noe dere ser at vi trenger å gjøre. Og vi er så avhengige av å få rekruttert nye studenter som ser nye løsninger inn i studentrådene. Så selv om du kanskje er den som vet minst så er det deg vi trenger mest. Vi trenger deg som lurer på hvorfor ting er som de er, som er villig til å lytte, lære, gå veier som ikke er gått fra før av og hjelpe oss andre med å se saker fra et annet perspektiv.

Det tar ikke mye tid. Det er bare en myte! Snakk med de som sitter i studentrådene nå. Det som tar tid er å sette seg inn i systemet. Og vet du hva? Det har vi en helg i januar, med kos og moro på å gjøre sammen. Da samles alle de nye studentene i studentrådene for felles opplæring og sosiale aktiviteter. Utover det styrer du i grunn veldig mye selv, med unntak av en torsdag eller to i måneden hvor tiden fra 14:00-16:00 er fritatt for undervisning slik at du skal ha tid til å sitte i studentrådet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *