En hyllest til alle som tar en aktiv del i studentmiljøet ved HiØ

En hyllest til alle som tar en aktiv del i studentmiljøet ved HiØ
TEKST: Preben Reinaas Rotlid 
FOTO: Maria Barth Rugland, Bård Halvorsen, Astrid Klotz

Når studenter er engasjerte og villig til å dedikere fritiden sin er potensialet endeløst. Når energiske, handlingskraftige og dyktige studenter arbeider sammen kan vi oppnå mye. Utdanningsinstitusjoner med høy grad av studentfrivillighet, som klarer å gjennomføre store arrangementer, politiske gjennomslag og hvor studentengasjementet er enormt er både fascinerende og inspirerende.

Studentengasjement er positivt.

Det er det ingen tvil om. Ved å ha en engasjert, aktiv og inkluderende studentmasse er det lettere for studenter å delta og å føle seg hjemme. Studentengasjement fører også til mindre ensomhet, rusmisbruk og frafall samtidig som det bidrar til økt tilhørighet, adekvate velferdstilbud og bedrestudenthelse.

Faddere på Høgskolen i Østfold innen diverse studieretninger
FOTO: BÅRD HALVORSEN

Er stort engasjement eksklusivt for store institusjoner?

Nei, ikke nødvendigvis. Selv ved en liten utdanningsinstitusjon kan aktive og engasjerte studenter ha enorm påvirkning på studentmiljøet. Det er ikke bare de aller største institusjonene som er velsignet med et stort engasjement, brede velferdstilbud, idrettstilbud og foreningstilbud – iallfall trenger det ikke å være sånn.

Vi skal ikke akseptere og ta til takke med et helt «ok» studentengasjement når det er forbedringspotensial! Som eksempel fikk vi i år på plass en Studentavis, startet opp av en førsteårsstudent. Det skal ikke mere til enn ett engasjement og en idé, så løser vi det og flere engasjerer seg i prosjektet. Det er fortsatt mulighet for å vokse og forbedre studentmiljøet – uansett studiested.

Vi kan ikke stikke under en stol at mindre og mellomstore institusjoner møter flere og større utfordringer når de prøver å bygge opp studentmiljøet. Når en institusjon først sliter med å engasjere studentene dannes en ond sirkel hvor nye, potensielt engasjerte studenter mister interessen fordi det allerede er lite engasjement. Allikevel blir jeg stadig imponert over hvor mye små utdanningsinstitusjoner oppnår.

Studentparlamentet, Høgskolen i Østfold
FOTO: BÅRD HALVORSEN

Lokalt og nasjonalt studentengasjement

Studenter over hele landet har unike og nyttige erfaringer som det er viktig blir delt videre. Hva gjør de store, hva gjør de små og mellomstore? Det er lokale forhold, og det er umulig å finne en anen utdanningsinstitusjon som fungerer på eksakt samme måte, men erfaringene, de er nyttige. Gjennomslag får man gjennom å mobilisere alle Norges studenter, men for det trenger man lokalt studentengasjement.

Ansatte på HIØ
FOTO: ASTRID KLOTZ

Gjennomslag og påvirkningskraft

Ensomhet, isolasjon, stort forbruk av rusmidler og selvdestruerende tanker. Det er mange områder i UH-sektoren som må jobbes med framover. Det er viktig at vi som innehar verv, viser våre medstudenter at det vi kan utrette, faktisk har noe å si. Vi skaper møteplasser, sørger for liv i studentidretter og sosiale sammenkomster som bidrar til en bedre studenthverdag for alle. Jeg ønsker å applaudere alle som tar del i studentmiljøet ved HiØ, og håper at studentengasjementet ved institusjonen fortsetter å øke, når vi etter koronakrisen igjen samles ved våre campus.

I mellomtiden, ta vare på hverandre, ring en kompis og hold dere friske.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *