Bekymring om leieprisen: Nå svarer Studentsamskipnaden

Bekymring om leieprisen: Nå svarer Studentsamskipnaden
Foto: Studentsamskipnaden i Østfold

[Leserinnlegg]

Broen studentavis publiserte den 12.05.2022, en artikkel om nye leiepriser i SiØs boliger. I
artikkelen er det intervjuet to studenter, og jeg ønsker å svare ut noen av bekymringene og
påstandene som ble fremmet.

Nye leiepriser kan koste studentene dyrt – kan gi meg som student stor økonomisk usikkerhet


Årets økning i leiepris henger sammen med den skyhøye prisen på energi. Jeg har forståelse for at
økningen oppleves voldsom, og den er det – sett i et historisk perspektiv, men den er likevel nøktern
sammenlignet med den reelle energiprisstigningen i samfunnet. Bor du i en SiØ-bolig betaler du en
lavere energipris enn om du leier på det private markedet.


Videre er det en bekymring at leiekontrakten inneholder en setning om mulig justering av
energiprisen gjennom leieperioden. Jeg presiserer: SiØ skal ikke vurdere energiprisen fortløpende.
Dette betyr at studentene ikke skal oppleve at sluttsummen på fakturaene er ulike fra måned til
måned. Det skal være trygt og sikkert å bo i en SiØ-bolig, og studentene kan være trygge på at
leieprisen skal holdes så stabil som mulig. Grunnen til at leiekontraktene inneholder en setning om
muligheten for justering av energipris, er for å kunne gjøre endringer dersom energiprisen er
vesentlig annerledes enn det som legges til grunn nå. Dette gjelder både en økning og en reduksjon,
og er en sikkerhet for leietakerne om at SiØ ikke krever en høyere energipris enn nødvendig.


Den ene studenten signaliserer at han føler seg «utnyttet av en organisasjon for studentene». Her
må jeg først og fremst beklager, og jeg kan med trygghet si at hverken jeg, styret eller
administrasjonen ønsker å utnytte noen studenter. Alle i SiØ jobber for at studentene skal ha det
best mulig – det er jeg ikke i tvil om. Men vi har krav og rammer vi må drive innenfor, og vi trenger å
spille på lag med studentene lokalt og nasjonalt dersom vi skal få endret disse rammene.


Når det gjelder individuelle strømmålere og «hvem sin strøm betaler jeg egentlig for?», så er det
enkelt: Hver student betaler likt beløp uavhengig av eget forbruk. Dette betyr ikke at du kan gå
bananas og dusje en time hver morgen eller ha syvogtrædve grader inne, men det betyr at ingen skal
trenge å fryse. Jeg anser og forventer at studenter er fornuftige voksne mennesker, og dermed har et
fornuftig forhold til eget energiforbruk.


SiØ valgte å skille ut energiprisen i fakturaen, og dette er gjort for at studentene skal kunne
dokumentere utgifter til energi og dermed kunne søke strømstøtte hos Lånekassa. I artikkelen pekes
det på at strømstøtten bare varer til juni 2022, og dermed ikke gjelder til høsten når den nye prisen
trer i kraft. Dette mener jeg er et kjempegodt poeng, og en sak lokale og nasjonale studentpolitikere
må jobbe med å få forlenget.


Oppsummert ønsker jeg å si: Med den voldsomme økningen i energipriser har det blitt dyrere å bo
for alle – også studenter. Studiestøtten er for lav til å møte dette, men det er det ikke SiØ som kan
gjøre noe med, her må det jobbes politisk på nasjonalt nivå. Det samme gjelder strømstipend:
Nasjonale politikere tar denne avgjørelsen, og dette må fremmes her.


Hva du som student kan gjøre selv? Engasjer deg! Delta i studentpolitikken, still til valg, vis verden
hva du mener og hvilke urimelige vilkår studentene lever med. Jeg gjør min jobb, så må alle andre
gjøre sin. Sammen kan vi skape en bedre studenthverdag for framtida!


Maria Lehmann
Styreleder
Studentsamskipnaden i Østfold