Bedre studiehverdag? Bidra her!

Bedre studiehverdag? Bidra her!

Foto: Hentet fra FHI

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse

Folkehelseinstituttet (FHI) arrangerer en nasjonal ShoT- undersøkelse fra 8. februar til 13. mars i år. Denne undersøkelsen setter lys på hvordan studentene har det, og brukes videre til å kartlegge hva som må gjøres for å forbedre studentenes helse- og trivselsituasjon. Nå har du muligheten til å påvirke din egen hverdag ved å delta i denne undersøkelsen.

Hvorfor er undersøkelsen viktig?

Undersøkelsen bidrar til å oppdatere instituttets forståelse av studentenes psykiske og sosiale forhold. Det innebærer en omfattende undersøkelse av studentenes studiesituasjon og hvordan det påvirker deres daglige liv.

Dersom du utfører undersøkelsen, er du med å fortelle hvordan du har det. Nå har du sjansen til å bli «sett og hørt». Kunnskapen fra undersøkelsen skal brukes som en ressurs av studentsamskipnadene, studentpolitikere, kommuner og utdanningsinstitusjoner for å bedre studentenes velferd.

Tema i SHoT-undersøkelsen 2022 er:

 • Forhold på studiestedet
 • Studieferdigheter
 • Sosiale forhold
 • Bolig og økonomi
 • Trivsel og livskvalitet
 • Psykisk og fysisk helse
 • Rusmidler
 • Søvn
 • Suicidalitet og selvskading
 • Mobbing og seksuell trakassering
 • + Digital undervisning og korona-relaterte tema

ShoT undersøkelsen i 2018 viser at Høgskolen i Østfold er dårlig representert

50 055 studenter over hele landet fullførte undersøkelsen i 2018.

 • 75% av deltagerne var fornøyde med studiebyen.
 • 88% av deltagerne føler at de ble godt mottatt på deres studieprogram.

Dette er tall for hele landet. Men hvor godt representerer denne statistikken for Østfold-studentene? Kun 1,6% av deltagerne var under Studentsamskipnaden i Østfold. Det tilsvarer 788 studenter av totalt 7 755 registrerte studenter ved Høgskolen I Østfold (2018). Det betyr at kun 10% av studentene svarte på undersøkelsen.

SHoT 2018 rapport

Viktig med god start

Hans Blom, tidligere rektor ved Høgskolen i Østfold, påpekte at det er viktig med en god start.
Studentene oppfordres til å delta på sosiale og faglige aktiviteter. Fadderordningen er med på å bidra med å gi studentene en god start. Det er studentene som bidrar til med å skape et trygt mangfold, som da igjen skaper trivsel.

Ønsker du å bidra til å forbedre resultatene til den neste ShoT undersøkelsen? Da kan du være med i fadderstyret! Studentparlamentet trenger å fylle ut vervene i styret, og da kan du bli med på laget.

Korona-pandemi resultater?

Det bør også påpekes at resultatet av denne undersøkelsen mest sannsynlig vil bli påvirket av virkningen av koronapandemien. Restriksjonene har satt stor preg til manglende evne til organisering av studentaktiviteter. Selv om det er sagt at det vil dukke opp korona-relaterte spørsmål, var det kun spørsmål om man har blitt smittet, og om man er blitt vaksinert.

Ta ShoT-undersøkelsen!

Tar du undersøkelsen, er du med på trekningen av 100 gavekort på 500 kr.

Trykk på knappen under