Åpner igjen for utveksling

Åpner igjen for utveksling

Foto: Anel Hadzic

Høgskolen i Østfold åpner igjen for utveksling, og fristen for å søke utveksling til neste semester nærmer seg. Etter en periode med Covid-19-tiltak har mulighetene for å reise til utlandet blitt redusert og mye av tilbudene ble kansellert, men Rebecca Norvang, rådgiver ved studieenheten, ser nå potensialet for en betydelig økning i søkere, ettersom at verdenen kommer tilbake til normale tilstander.

Vi har veldig mange søkere, og vi forventer en stor økning fra de siste årene, for nå er det mulig å utveklse både innenfor og utenfor Europa. Høst 2022 planlegger vi at alt skal gå normalt.

Rebecca Norvang er rådgiver ved Høgskolen i Østfold og jobber på seksjon for internasjonalisering og opptak. Hun tar med seg egen erfaring da hun var utvekslingsstudent når hun skal veilede og hjelpe andre studenter.

Jeg er født og oppvokst i USA, og jeg kom til Norge som utvekslingsstudent i min tid. Det var kjempe skummelt å komme hit alene, og jeg kunne ikke språket, eller noe om Norge, men etter en uke ville jeg aldri dra hjem igjen.

Utveksling byr på spennende utfordringer, men det kan også være en fantastisk opplevelse. I følge rådgiveren, er det mange studenter som kommer tilbake fornøyde.

Jeg har jobba med studentmobilitet i 15 år, mellom Norge og spesielt USA. Jeg har veldig sjeldent vært bort i noen som har angret på utveksling. Det vi hører når studentene blir uteksaminerte fra Høgskolen i Østfold og tar en undersøkelse, er at studentene angrer på at de ikke har tatt utveksling til utlandet.  

Studentene har mulighet til å motta et HiØ-stipend på 7.500 kr dersom de drar på utveksling hos en av høgskolens partnerinstitusjoner i utlandet. Etter endt utveksling skal studentene skrive en rapport om oppholdet. Disse rapportene er tilgjengelige på nettsiden for andre studenter. Studentrapportene er nyttige for nye utvekslingsstudenter som ønsker å få innsikt i andre utvekslingsstudenters erfaringer.

Les studentrapportene her

Hva skal til for å kunne dra på utveksling?  

Alle studenter ved HiØ som tar en gradsutdanning, altså bachelor eller master, skal ha muligheten til å ta deler av utdanningen i utlandet.

Hvor mye koster det å dra på utveksling?

Hvis studenten ønsker å reise utenfor Europa, så må de ofte betale skolepenger. Det er ikke noen andre stipendmuligheter, men vi har HiØ stipendet der alle som drar på utveksling kan få 7.500kr, så det hjelper litt. Du kan også få vanlig basisstøtte og skolepengestøtte fra Lånekassen.

Dersom du ønsker å ha en litt mer forutsigbar utveksling med mer støtte og mindre lån, så kan du være med på Erasmus+ programmet i Europa. Her er det gunstige fordeler som du kan nyte som utvekslingsstudent.

Med Erasmus+ studieprogrammet trenger du ikke å betale skolepenger, du får HiØ-stipendet, du kan søke lån fra Lånekassen, men trenger ikke å føye til ekstra lån som f.eks skolepengestøtte. Du får i tillegg en Erasmus+ stipend der du kan få mellom 410-460 euro ekstra i måneden. Det er også mulig å ta praksis i utlandet, og dersom du tar praksisoppholdet med Erasmus+ programmet, så kan utvekslingsstudentene få en stipend på 560-660 euro ekstra i måneden.

Det er mange forskjellige finansieringsmuligheter. Du kan lese mer om finansiering her.

Skulle ønsket flere dro til utveksling i Skandinavia og Norden.

Du må ikke langt vekk fra Norge for å ha en utfordrende og viktig kulturell utbytte. Du kan reise til Sverige og få en veldig verdifullt utenlandsopphold. Det er noe jeg tror mange misforstår mest. Du kan dra til våre nordiske naboland, og ha en veldig innholdsrik utveksling. Det kan bygge nettverk i land der du kan få en karriere senere. Vi har så mye med våre naboland å gjøre. Tyskland er Norges største handelspartner. Det er klart at opphold i Tyskland, hadde vært kjempe verdifullt.

Kjappe svar til de største misforståelsene

«Det er for dyrt»

Det er noe som ikke må være sant. Du må være oppmerksom på mulighetene, spesielt med Erasmus+

«Emner må gå på fransk, spansk eller italiensk hvis man skal studere i Europa»

Det er ikke sant. De fleste av våre sammarbeidspartnere har emner for utvekslingsstudenter som foregår på engelsk.

Fristen til å søke

1. mars er fristen for å søke for utveksling til høstsemesteret. Dersom du ønsker å ta utveksling til vårsemesteret neste år, må du søke innen 1. oktober.

Husk at du må ha avlagt 30 studiepoeng før du søker, og du må gå ut med 60 studiepoeng før utvekslingsoppholdet starter.

Du finner mer informasjon på HiØ nettsiden.