5 delegater til NSO sitt landsmøte

5 delegater til NSO sitt landsmøte
Andreas Trohjell, taler på det digitale landsmøtet 2020. Andreas er NSO sin leder.

Norsk studentorganisasjons landsmøte avholdes årlig i april. Høgskolen i Østfold stiller med 5 delegater til dette møtet. I år avholdes landsmøte nummer 11 digitalt den 22.-25.april.

Som delegat har du talerett, forslagsrett og stemmerett og du har muligheten til å påvirke direkte på den nasjonale studentpolitikken.

I år har studentenes stemme vært viktigere enn noen gang. Koronapandemien har påvirket oss og kommer til å påvirke oss i fremtiden. 

På landsmøtet vil du få muligheten til å:

 • Vedta politikk og prioritere hva som skal gjøres den neste perioden frem til neste landsmøte.
 • Velge hvem som skal ha hvilket ansvar.

Delegasjonen fra HiØ kommer til å ha 2-3 formøter hvor vi diskuterer sakene som sendes ut og blir enige om hva som er viktig å få frem fra HiØ.

NSO forklarer hvordan landsmøtet fungerer i denne korte videoen.

Under selve landsmøtet kommer vi til å sitte samlet i samme rom (med forbehold om smittesituasjon). Hvor og hvordan skal vi bestemme sammen.

Du trenger ingen forkunnskaper. Det eneste vi ønsker fra deg som delegat er at du er engasjert, har tid til å delta 22.-25 april og at du bidrar med godt humør.

Du vil bli fritatt fra eventuell undervisning disse dagene. 

For å stille som delegat gjør du det her.

Observatør?

Observatører på landsmøtet har talerett og forslagsrett. I henhold til vedtektenes § 4.5 har landsmøtet følgende observatører:

 • Sentralstyremedlemmer
 • Arbeidsutvalget
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Komiteer som innstiller direkte til landsmøtet
 • Politiske komiteer
 • Én representant fra hver av de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet
 • Én representant fra International Students’ Union of Norway (ISU)
 • Én representant fra studentene i styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Én representant for Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
 • Én representant fra studentene i styret i Samordna opptak
 • Én representant fra studentene i styret i Lånekassen
 • Én representant fra European Students’ Union (ESU)
 • Én representant fra ANSA
 • Én representant fra Velferdstingene i Norge (ViN)
 • Én representant fra studentene i Samskipnadsrådet

Saksforberedelser frem mot møtet

Det er sentralstyret som innstiller på de politiske sakene til landsmøtet, det vil si å foreslå hva landsmøtet skal vedta.

Sentralstyret innstiller på de fleste sakene på sitt møte den 5. – 7. mars.

Sakspapirene til landsmøtet sendes ut senest 25. mars til alle som er påmeldt.

Lyst til å stille til valg i NSO?

På hvert landsmøte skal det velges inn representanter til ulike roller i NSO, det skal velges inn 6 til Arbeidsutvalget i NSO, det er følgende roller:

Leder
Nestleder
Fag- og forskningspolitisk ansvarlig
Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig
Velferds‐ og likestillingsansvarlig
Internasjonalt ansvarlig

Arbeidsutvalget (AU) har ansvar for den daglige driften og er den politiske ledelsen av organisasjonen.

Arbeidsutvalget styrer arbeidet sitt blant annet ut fra handlingsplanen og øvrig politikk som vedtas av landsmøtet og sentralstyret. Hele arbeidsutvalget jobber fulltid fra NSOs kontorer i Oslo.

SST

Sentralstyret (SST) er NSOs øverste organ mellom landsmøtene.

Sentralstyret innstiller på de fleste sakene til landsmøtet. Mellom landsmøtene kan sentralstyret vedta politikk som utdyper politikken som landsmøtet har vedtatt. Sentralstyret vedtar også mandatene til komiteene og spesifisert budsjett for NSO.

Landsmøtet velger årlig 13 medlemmer til sentralstyret. Det velges også 5 prioriterte varaer i et separat valg.

Politiske komitér:

De politiske komiteene bistår resten av organisasjonen i utviklingen av NSOs politikk innenfor sine respektive områder. Komiteenes medlemmer møtes jevnlig for å jobbe med prioriteringene fra NSOs handlingsplan og mandatet fra sentralstyret.

Hver komite består av fem personer, inkludert en leder. Det velges også 3 varaer.

Vervet er ettårig, fra 1. juli til 30. juni.

I år har Sarah, som også har skrevet denne artikkelen sittet som leder i Læringsmiljøpolitisk komité, så om det er noen spørsmål angående det – send henne en melding.

Om du vil lese mer om de ulike posisjonene i NSO, kan du gjøre dette her.

Om du vil stille til valg i NSO gjør du det her.

Valgmetoden i NSO er preferansevalg, under kan du se en video av hvordan dette fungerer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *